شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

مرکز فناوری اطلاعات
- اطلاعات مربوط به جابجایی مرسولات پستی بصورت لحظه ای در این سامانه ثبت می گردد
- اطلاعات مربوط به مرسولات پستی حداکثر 6 ماه در این سامانه نگهداری و قابل رهگیری می باشد
- در صورت هرگونه ابهام ، سوال و نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84470000-021 واحد ارتباط با مشتریان و یا به سامانه پیگیری مرسولات ثبتی شرکت پست مراجعه فرمائید.